So sánh giá vàng các thương hiệu sáng 21/5/2018

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 9h sáng                                                  Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1289.56

1290.06


0.5 (USD/oz)


35.46

2

SJC

3661

3667

6

121

3

BTMC

3608

3653 (Thấp nhất)

45

107 (Thấp nhất)

4

AAA

3658

3673 (cao nhất)

15

127 (cao nhất)

5

Thần tài SBJ

3660

3670

10

124

6

Eximbank

3661

3668

7

122

7

Phú Quý

3661

3670

9

124

8

PNJ

3661

3670

9

124

9

SJC Sài Gòn

3651

3672

21

126

So với giá vàng thời điểm 18h chiều hôm qua (20/5/2018), giá vàngcác thương hiệu sáng nay (21/5/2018) có sự thay đổi khác nhau. Giá vàng rồng Thăng Longgiảm sâu 100.000 đồng/lượng, xuống mức giao dịch 36,08 – 36,53 triệu đồng/lượng (MV-BR). Giá vàng SJC giảm 30,000 đồng/lượng xuống mức giao dịch 36,61 – 36,67 triệu đồng/lượng (MV-BR).

Thông tin giá vàng ngày 21/5/2018

Thời điểm: 9h sáng                                            Đơn vị: Triệu đồng

a.      Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

36,08 (-0,10)

36,53 (-0,10)

450

* Mức giá giảm của Vàng Rồng Thăng Longso với thời điểm 18h chiều ngày hôm qua(20/5/2018).

b.   Giá vàng thế giới

 

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1289.56

1290.06

 

Triệu đồng/lượng*

35,45 (-0,07)

35,46 (-0,07)

1,07

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 9h sáng nay (21/5/2018) giá vàng thế giới bán ratăng so với giá vàng thời điểm 18h chiều hôm qua (20/5/2018).