So sánh giá vàng chiều 11/07/2017

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều                                         Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1210.87

 1211.37


0.5

(USD/oz)


3322

2

SJC

3612

3618

6

296

3

BTMC

3392

3437

(thấp nhất)

45

115

(nhỏ nhất)

4

AAA

3610

3625

15

303

5

Thần tài SBJ

3612

3627

(cao nhất)

15

305

(lớn nhất)

6

Eximbank

3612

3620

8

298

7

Phú Quý

3612

3619

7

297

8

PNJ

3612

3620

8

298

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (11/7/2017), giá vàng các thương hiệu chiều nay (11/7/2017) có xu hướng giảm nhẹ. Giá vàng Rồng Thăng Long giảm 50.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC giảm 50.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại giảm trong khoảng từ 30.000 - 50.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 11/7/2017

Thời điểm: 15h chiều                                              Đơn vị: Triệu đồng

a.     Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

33,92 (-0,05)

34,37 (-0,05)

450

* Mức giá giảm của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng hôm nay (11/7/2017).

b.   Giá vàng thế giới

 

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz


1,210.87
(giảm)


1,211.37
(giảm)

 

Triệu đồng/lượng*

33,21 (-0,05)

33,22 (-0,05)

1,15

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều hôm nay (11/7/2017) giá vàng thế giới giảm 50.000 đồng/lượng so với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (11/7/2017).