So sánh giá vàng chiều 11/5/2017

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều                                         Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

 1221.24

 1221.74


0.5

(USD/oz)


3349

2

SJC

3642

3648

6

299

3

BTMC

3398

3443

(thấp nhất)

45

94 (nhỏ nhất)

4

AAA

3640

3655

(cao nhất)

15

306 (lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3642

3655

13

306

6

Eximbank

3641

3649

8

300

7

Phú Quý

3641

3648

7

299

8

PNJ

3642

3651

9

302

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (11/5/2017), giá vàng các thương hiệu chiều nay(11/5/2017) có xu hướng tăng, giảm không đồng nhất. Giá vàng Rồng Thăng Long tăng 10.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC không đổi. Giá vàng Phú Quý, PNJ đi ngang. Giá vàng các thương hiệu còn lại giảm trong khoảng từ 20.000 → 40.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 11/5/2017

Thời điểm: 15h chiều                                              Đơn vị: Triệu đồng

a.      Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

33,98 (+0,01)

3443 (+0,01)

450

* Mức giá tăng của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng hôm nay (11/5/2017).

b.   Giá vàng thế giới

 

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

 1,221.24 (tăng)

 1,221.74 (tăng)

 

Triệu đồng/lượng*

33,48 (+0,03)

33,49 (+0,03)

0,94

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều hôm nay (11/5/2017) giá vàng thế giới tăng 30.000 đồng/lượng so với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (11/5/2017).