So sánh giá vàng chiều 12/01/2016

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1095.50

1096.00

Tương đương (triệu VND)

0.5

(USD/oz)

2964

2

SJC

3297

3303

6

339

3

BTMC

3042

3087

(thấp nhất)

45

123

(nhỏ nhất)

4

AAA

3292

3308

(cao nhất)

16

344

(lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3298

3304

6

340

6

Eximbank

3296

3305

9

341

7

Phú Quý

3295

3303

8

339

8

PNJ

3297

3307

10

343

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (12/01/2016), giá vàng các thương hiệu chiều nay có xu hướng giảm. Giá Vàng Rồng Thăng Long giảm 50.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC giảm 20.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại giảm trong khoảng từ 10.000 – 70.000 đồng/lượng.

THÔNG TIN GIÁ VÀNG NGÀY 12/01/2016

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: Triệu đồng

a. Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

30,42(-0,05)

30,87(-0,05)

450

* Mức giảm giá của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 15h chiều hôm qua(12/01/2016).

b. Giá vàng thế giới

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1,095.50 (tăng)

1,096.00(tăng)

Triệu đồng/lượng*

29,63 (+0,00)

29,64 (+0,00)

1,23 (-0,05)

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay (12/01/2016), giá vàng thế giới không đổi so với thời điểm 9h sáng nay(12/01/2016).