So sánh giá vàng chiều 15/3/2017

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều                                         Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1204.32

1204.82


0.5

(USD/oz)


3318

2

SJC

3653

3658

5

340

3

BTMC

3371

3416

(thấp nhất)

45

98
(nhỏ nhất)

4

AAA

3647

3662

15

344

5

Thần tài SBJ

3652

3664

(cao nhất)

12

346

(lớn nhất)

6

Eximbank

3653

3663

10

345

7

Phú Quý

3653

3659

6

341

8

PNJ

3651

3660

9

342

So với giá vàng thời điểm 9h sáng (15/3/2017), giá vàng các thương hiệu chiều nay (15/3/2017) có xu hướng tăng nhẹ. Giá vàng Rồng Thăng Long tăng 20.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC tăng 20.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại giảm trong khoảng từ 20.000 → 70.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 15/3/2017

Thời điểm: 15h chiều                                              Đơn vị: Triệu đồng

a.     Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

33,68 (-0,03)

34,13 (-0,03)

450

* Mức giá giảm của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng hôm nay (15/3/2017).

b.   Giá vàng thế giới


Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1,204.32 (tăng)

1,204.82 (tăng)


Triệu đồng/lượng*

33,17 (+0,10)

33,18 (+0,10)

0,98

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều hôm nay (15/3/2017) giá vàng thế giới tăng 100.000 đồng/lượng so với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (15/3/2017).