So sánh giá vàng chiều 20/01/2016

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1093.50

1094.00

Tương đương (triệu VND)

0.5

(USD/oz)


2959

2

SJC

3274

3278

4

319

3

BTMC

3022

3067

(thấp nhất)

45

108

(lớn nhất)

4

AAA

3270

3283

(cao nhất)

13

324

(lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3273

3279

6

320

6

Eximbank

3272

3278

6

319

7

Phú Quý

3273

3279

6

320

8

PNJ

3274

3280

6

321

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (20/01/2016), giá vàng các thương hiệu chiều nay (20/01/2016) có xu hướng tăng, giảm và đi ngang không đồng nhất. Giá vàng thương hiệu SJC giảm 40.000 đồng/lượng. Giá vàng thương hiệu Vàng Rồng Thăng Long đi ngang. Trong khi giá vàng thương hiệu AAA tăng 10.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại giảm trong khoảng từ 20.000 – 40.000 đồng/lượng.


THÔNG TIN GIÁ VÀNG NGÀY 20/01/2016

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: Triệu đồng

a. Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

30,22(+0,00)

30,67(+0,00)

450

* Mức không đổi giá của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng nay (20/01/2016).

b. Giá vàng thế giới

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1,093.50 (tăng)

1,094.00 (tăng)

Triệu đồng/lượng*

29,58 (+0,06)

29,59 (+0,06)

1,08 (-0,06)

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay (20/01/2016), giá vàng thế giới tăng 60.000 đồng/lượng so với thời 9h sáng nay (20/01/2016).