So sánh giá vàng chiều 22/03/2016

Theo Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1252.50

1253.00

Tương đương (triệu VND)

0.5

(USD/oz)


3375

2

SJC

3366

3372

(thấp nhất)

6

-3

(nhỏ nhất)

3

BTMC

3347

3392

(cao nhất)

45

17

(lớn nhất)

4

AAA

3357

3380

23

5

5

Thần tài SBJ

3365

3373

8

-2

6

Eximbank

3365

3375

10

0

7

Phú Quý

3364

3372

(thấp nhất)

8

-3

(nhỏ nhất)

8

PNJ

3362

3372

(thấp nhất)

10

-3

(nhỏ nhất)

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay(22/03/2016), giá vàng các thương hiệu chiều nay(22/03/2016) có xu hướng tăng. Giá vàng thương hiệu Vàng Rồng Thăng Long tăng 190.000 đồng/lượng, Giá vàng SJC tăng 90.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại tăng trong khoảng từ 40.000 – 130.000 đồng/lượng.


THÔNG TIN GIÁ VÀNG NGÀY 22/03/2016

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: Triệu đồng

a. Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra

(tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

33,47(+0,19)

33,92(+0,19)

450

* Mức tăng giá của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng ngày hôm nay(22/03/2016).

b. Giá vàng thế giới

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1,252.50(tăng)

1,253.00(tăng)

Triệu đồng/lượng*

34,74(+0,26)

34,75(+0,26)

0,17(-0,17)

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay (22/03/2016), giá vàng thế giới tăng 260.000 đồng/lượng so với thời điểm 9h sáng ngày hôm nay(22/03/2016).