So sánh giá vàng chiều 27/10/2015

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều

Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1166.58

1166.97

Tương đương (triệu VND)

0.5

(USD/oz)

31,42

2

SJC

3387

3391

4

249

3

BMC

3149

3194

(thấp nhất)

45

52

(nhỏ nhất)

4

AAA

3375

3395

(cao nhất)

20

253

(lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3387

3392

5

250

6

Eximbank

3387

3392

5

250

7

Phú Quý

3385

3391

6

249

8

PNJ

3385

3391

6

249

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (27/10/2015), Giá vàng các thương hiệu chiều nay (27/10/2015) có xu hướng tăng, giảm và đi ngang không đồng nhất. Giá vàng thương hiệu SJC, Vàng Rồng Thăng Long, AAA, Thần tài SBJ và Phú Quý đồng loạt đi ngạng. Trong khi giá vàng thương hiệu Eximbank tăng 50.000 đồng/lượng. Giá vàng thương hiệu PNJ giảm 10.000 đồng/lượng.

--------------------------------------------------------------------

THÔNG TIN GIÁ VÀNG NGÀY 27/10/2015

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: Triệu đồng

a. Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

31,49 (-0,00)

31,94 (-0,00)

450

* Mức giá không đổi của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng nay (27/10/2015).

b. Giá vàng thế giới

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1166.58 (tăng)

1166.97 (tăng)

Triệu đồng/lượng*

31,41 (+0,07)

31,42 (+0,07)

0,52 (-0,07)

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay (27/10/2015), giá vàng thế giới tăng 70.000 đồng/lượng, đạt giao dịch ở mức 31,42 triệu đồng/lượng so với thời điểm 9h sáng nay (27/10/2015).