So sánh giá vàng chiều ngày 18/10/2016

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

    Thời điểm: 15h chiều                               Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1261.34

1261.84


0.5

(USD/oz)


3397

2

SJC

3557

3561

4

164

3

BTMC

3446

3491

(thấp nhất)

45

94

(nhỏ nhất)

4

AAA

3555

3565

(cao nhất)

10

168

(lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3557

3563

6

166

6

Eximbank

3557

3562

5

165

7

Phú Quý

3557

3563

6

166

8

PNJ

3557

3563

6

166

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay(18/10/2016), giá vàng các thương hiệu chiều nay(18/10/2016) có xu hướng giảm nhẹ, chỉ có Vàng Rồng Thăng Long giữ ổn định. Giá vàng SJC giảm 50.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại tăng trong khoảng từ 30.000 → 50.000 đồng/lượng.

THÔNG TIN GIÁ VÀNG NGÀY 18/10/2016

Thời điểm: 15h chiều                                              Đơn vị: Triệu đồng

a.     Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

34,46(+0,00)

34,91(+0,00)

450

* Mức giá không đổi của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng hôm nay(18/10/2016).

b.   Giá vàng thế giới


Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1,261.34(tăng)

1,261.84(tăng)


Triệu đồng/lượng*

33,96(+0,06)

33,97(+0,06)

0,94

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay (18/10/2016), giá vàng thế giới tăng 60.000 đồng/lượng so với thời điểm 9h sáng nay(18/10/2016).