So sánh giá vàng chiều ngày 31/05/2016

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm:9h sáng Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1211.09

1211.59

0.5

(USD/oz)

3274

2

SJC

3324

3330

(thấp nhất)

6

56

(nhỏ nhất)

3

BTMC

3286

3331

45

57

4

AAA

3320

3335

(cao nhất)

15

61

(lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3323

3330

7

56

6

Eximbank

3324

3332

8

58

7

Phú Quý

3323

3331

8

57

8

PNJ

3323

3331

8

57


So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay(31/05/2016), giá vàng các thương hiệu chiều nay(31/05/2016) có xu hướng đi ngang và giảm nhẹ. Giá vàng thương hiệu Vàng Rồng Thăng Long giảm 160.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC giảm 20.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại đi ngang và giảm trong khoảng 20.000 đồng/lượng.

THÔNG TIN GIÁ VÀNG NGÀY 31/05/2016

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: Triệu đồng

a. Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

32,86(-0,16)

33,31(-0,16)

450

* Mức giá giảm của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng nay (31/05/2016).

b. Giá vàng thế giới

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1211.09 (giảm)

1211.59(giảm)

Triệu đồng/lượng*

32,73(-0,06)

32,74(-0,06)

0,57

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay (31/05/2016), giá vàng thế giới giảm 60.000 đồng/lượng so với thời điểm 9h sáng nay(31/05/2016).