VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Infographics] Xuất nhập khẩu và các hiệp định thương mại của Việt Nam

Trong năm 2019, Việt Nam ký kết 4 hiệp định thương mại tự do gồm EVFTA, Hiệp định giữa ASEAN và Hong Kong, Việt Nam-Cuba và Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại Việt Nam và Campuchia.

Hiệp định EVFTA: Cơ hội lớn cho doanh nghiệp trong nước đầu tư đổi mới

Nghị viện châu Âu thông qua Hiệp định EVFTA: Quả ngọt sau một thập niên đàm phán

Nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan cam kết tại Hiệp định CPTPP

Biện pháp phòng vệ thương mại trong các hiệp định thương mại tự do và vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

[Infographics] Xuất nhập khẩu và các hiệp định thương mại của Việt Nam - Ảnh 1

Trong năm 2019, tổng số Hiệp định thương mại đã ký kết của Việt Nam (trừ CPTPP) là bốn Hiệp định.

Các hiệp định bao gồm Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EU (EVFTA), Hiệp định Thương mại hàng hóa giữa ASEAN và Hong Kong (Trung Quốc) (AHKFTA), Hiệp định Thương mại Việt Nam-Cuba, và Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM