VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Phiên họp thường kỳ thứ 7 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 18 đến 19/1/2022

Phiên họp thường kỳ thứ 6 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Phiên họp thường kỳ thứ 7 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 18 đến 19/1/2022

Theo dự kiến Chương trình, phiên họp thứ 07 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội trong hai ngày 18-19/1/2022. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH

10 sự kiện tiêu biểu của Quốc hội Việt Nam năm 2021

Kỳ họp bất thường, Quốc hội khóa XV diễn ra từ ngày 4-11/01/2022

Bế mạc Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Theo Chương trình dự kiến, tại phiên họp này Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về công tác xây dựng pháp luật; các vấn đề kinh tế - xã hội; công tác giám sát của Quốc hội cùng nhiều nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Theo đó, đối với công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, bàn thảo và cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); quyết định việc thực hiện trang phục xét xử của Hội thẩm nhân dân.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét đề nghị bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Đối với các vấn đề kinh tế - xã hội, việc bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 2) sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận tại Phiên họp.

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét Báo cáo công tác dân nguyện tháng 12/2021 của Quốc hội. Ngoài ra, tại Phiên họp thường kỳ lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành cho ý kiến về tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV; Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Quốc hội.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM