VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Video] Việt Nam – Một trong những quốc gia có tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới năm 2020

Với tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2020 tăng 2,91% so với năm 2019, Việt Nam thuộc nhóm nước có tăng trưởng cao nhất thế giới.

GDP đạt mức 2,91%, Việt Nam thuộc nhóm nước có mức tăng trưởng năm 2020 cao nhất thế giới

[Video] Kinh tế Việt Nam tăng trưởng bất chấp Covid-19

ADB dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2020 đạt 2,3%

 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM