Sửa đổi các luật thuế: Giảm thu ngắn hạn, tăng thu dài hạn

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Dự án Luật sửa đổi các luật thuế gồm 17 điểm chính, trong đó có: bỏ mức khống chế chi phí quảng cáo, tiếp thị; ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ưu tiên, dự án trên 12.000 tỷ đồng; xoá nợ tiền phạt chậm nộp thuế; nhiều quy định cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan...

Sửa đổi các luật thuế: Giảm thu ngắn hạn, tăng thu dài hạn
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày tờ trình về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế. Nguồn: mof.gov.vn
Chiều ngày 8/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Chính phủ, đã trình bày tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các luật thuế, tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH).

Bỏ mức khống chế chi phí quảng cáo, tiếp thị

Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Chính phủ đề nghị ưu đãi thuế TNDN 20% vào năm 2014, 2015, và 17% từ năm 2016 đối với DN đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Ưu đãi thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế 4 năm, giảm 50% thuế trong 9 năm tiếp theo đối với DN công nghiệp hỗ trợ và dự án đầu tư quy mô từ 12.000 tỷ đồng trở lên. Để khuyến khích DN Việt Nam đầu tư ra nước ngoài có thu nhập chuyển về nước, Chính phủ đề xuất không thu thuế TNDN đối với phần thu nhập này.

Một quy định rất được quan tâm trong lần sửa đổi này là mức khống chế chi quảng cáo, tiếp thị. Chính phủ đề xuất hai phương án, một là bỏ mức khống chế với các khoản chi này và hai là chỉ khống chế 15% với chi phí quảng cáo và không khống chế các chi phí tiếp thị, môi giới…

Với thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Chính phủ đề nghị cho miễn TNCN với thuyền viên, chủ tàu, với cá nhân có thu nhập trúng thưởng trong casino. Đồng thời, cho phép cá nhân chuyển nhượng bất động sản được lựa chọn tính thuế 25% trên thu nhập hoặc 2% trên giá bán và cá nhân chuyển nhượng chứng khoán được lựa chọn tính thuế 20% trên thu nhập năm hoặc nộp thuế 0,1% trên giá bán chứng khoán từng lần chuyển nhượng.

Về thuế GTGT, mặt hàng phân bón, thức ăn chăn nuôi công nghiệp được đề nghị không chịu thuế GTGT, thay vì mức 5% hiện nay. Hàng hoá để tạo tài sản cố định của dự án sản xuất phân bón, thức ăn chăn nuôi và xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và tàu đóng mới, hoặc nâng cấp để khai thác thủy sản xa bờ được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào.

Nhiều quy định cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan

Đặc biệt, để cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, Chính phủ trình Quốc hội cho thực hiện bỏ Bảng kê hóa đơn hàng hóa mua vào, bán ra trong Hồ sơ khai thuế; cho phép quy đổi tỷ giá tính thuế và nộp ngân sách theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh; quy định cụ thể việc người nộp thuế không phải nộp các chứng từ trong hồ sơ khai, nộp thuế, hồ sơ hoàn thuế và các hồ sơ thuế khác mà cơ quan quản lý nhà nước đã có…

Đồng thời, tháo gỡ khó khăn cho các DN, Chính phủ đề nghị xoá nợ tiền phạt chậm nộp thuế, tiền chậm nộp thuế của các khoản nợ thuế phát sinh trước ngày 1/7/2013 của DN gặp khó khăn khách quan (đối tác phá sản, lãi suất cao…) và đã nộp khoản nợ thuế gốc trước ngày 31/12/2014.

Chính phủ cũng đề nghị bỏ quy định thu thuế môn bài, không thu thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng cho nông, lâm, ngư nghiệp.

Giảm thu ngắn hạn, tăng thu trung và dài hạn

Theo tính toán của Chính phủ, khi thực hiện dự án Luật nêu trên, ước tính tổng số thuế hỗ trợ cá nhân, DN năm 2015 khoảng 5.600 - 5.700 tỷ đồng và mỗi năm tăng chi khoảng 1.300 tỷ đồng từ Quỹ hoàn thuế để thực hiện hoàn thuế GTGT. Tuy nhiên, việc giảm thu này chỉ xảy ra trong những năm đầu và sẽ tăng trong trung và dài hạn.

Mặt khác, nguồn thu sẽ được bù đắp bằng việc điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá, rượu, bia, kinh doanh casino, trò chơi trực tuyến. Theo ước tính, năm 2015 tăng thêm khoảng 896 tỷ đồng, năm 2016 tăng thêm khoảng 3.598 tỷ đồng, năm 2017 tăng thêm khoảng 5.341 tỷ đồng, năm 2018 tăng thêm khoảng 7.525 tỷ đồng, năm 2019 tăng thêm khoảng 10.566 tỷ đồng. Do đó, với các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển từ đó tăng nguồn thu ngân sách.

Để bù đắp được các tác động đến thu NSNN cũng như đảm bảo sự chủ động trong điều hành dự toán NSNN, năm 2015 Chính phủ sẽ chỉ đạo thực hiện và triển khai hiệu quả các Luật thuế mới, tăng cường kiểm tra chống thất thu thuế và chống chuyển giá; tăng cường quản lý giá đối với sản phẩm vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi và tổ chức thực hiện thu đối với tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định của “Luật khoáng sản”, nhất là đối với những mỏ đã và đang hoạt động (khoảng 1.300 tỷ đồng/năm). Đồng thời sẽ điều chỉnh giá bán khí theo giá thị trường để đảm bảo lợi ích của Nhà nước.

Đánh giá tại phiên thảo luận, các thành viên UBTVQH nhất trí với hầu hết các đề nghị của Chính phủ. Đối với một vài vấn đề cần làm rõ hơn, UBTVQH đề nghị Chính phủ hoàn thiện và bổ sung vào tờ trình để trình Quốc hội vào ngày 27/10 tới./.