Sửa đổi thuế nhập khẩu ưu đãi nhiều mặt hàng

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Thuế nhập khẩu ưu đãi đối với nhiều mặt hàng như là xe ô tô chuyên dụng, xe vận tải, mô tô và xe đạp có gắn động cơ phụ trợ, các mặt hàng cá đông lạnh… đã được sửa đổi tại Thông tư 173 mới ban hành của Bộ Tài chính.

Sửa đổi thuế nhập khẩu ưu đãi nhiều mặt hàng
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 173/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để thực hiện cam kết WTO năm 2015.

Cụ thể các nhóm hàng được sửa đổi thuế nhập khẩu là nhóm 03.03(cá, đông lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt khác thuộc nhóm 03.04), 87.03 (xe ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người), 87.04 (xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa), 87.11 (mô tô (kể cả moped) và xe đạp có gắn động cơ phụ trợ, có hoặc không có thùng xe bên cạnh; mô tô thùng..).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2015.