Tăng trưởng tín dụng năm 2023 dự báo đạt 12%

Tăng trưởng tín dụng năm 2023 dự báo đạt 12%

VnDirect nhìn nhận tăng trưởng tín dụng năm nay sẽ chậm lại và chỉ đạt 12% do thị trường bất động sản kém khả quan, tăng trưởng xuất khẩu giảm tốc và lãi suất, lạm phát ở mức cao, thanh khoản hạn hẹp (dù đã có phần cải thiện).