Agribank nhận giải thưởng “Chất lượng Thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2022”

Agribank nhận giải thưởng “Chất lượng Thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2022”

Ngày 21/2/2023, trong khuôn khổ Diễn đàn thanh toán Asean lần thứ 13 do ngân hàng JPMorgan tổ chức tại Jakarta, Indonesia, Agribank được trao tặng giải thưởng “Chất lượng Thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2022” với tỷ lệ điện đạt chuẩn gần như tuyệt đối, đạt 99,66%. Giải thưởng ghi nhận sự xuất sắc của Agribank trong lĩnh vực thanh toán quốc tế.