Siết chặt quản lý đặt cọc mua "nhà trên giấy"

Siết chặt quản lý đặt cọc mua "nhà trên giấy"

Theo Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA), cần giới hạn đặt cọc không quá 5% giá trị đối với nhà ở, công trình xây dựng, đất nền nhà hình thành trong tương lai của chủ đầu tư dự án bất động sản, bên bán đất nền.