Học tập và làm theo phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khai sinh, thực hiện và định hướng, phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam. Tư tưởng và phương pháp làm báo, viết báo của Bác luôn mới mẻ, hiện đại, tiến bộ, phù hợp với phong trào báo chí cách mạng, báo chí trên thế giới ngay cả với hiện nay.