Để vùng huyện Long Thành "cất cánh"

Để vùng huyện Long Thành "cất cánh"

Với hàng loạt lợi thế so sánh, huyện Long Thành có rất nhiều tiềm năng để phát triển trong thời gian tới, qua đó trở thành động lực tăng trưởng của toàn tỉnh Đồng Nai. Theo đồ án quy hoạch vùng huyện Long Thành đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 thì đến năm 2030, Long Thành sẽ cơ bản trở thành thị xã công nghiệp phát triển và đạt chuẩn đô thị loại III.