[Video] Có bao nhiêu ngôi sao trên bầu trời?

[Video] Có bao nhiêu ngôi sao trên bầu trời?

Số lượng sao trên bầu trời là không thể đếm được. Chúng ta chỉ biết rằng vũ trụ quan sát được có khoảng 200 tỷ thiên hà và chỉ riêng thiên hà Milky Way có tới 100-400 tỷ ngôi sao.