Nền tài chính công của Việt Nam vẫn duy trì trạng thái ổn định

Nền tài chính công của Việt Nam vẫn duy trì trạng thái ổn định

Ngày 26/5/2022, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm toàn cầu S&P nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam lên mức BB+, triển vọng “Ổn định”. Đặc biệt, theo đánh giá của S&P, trong lĩnh vực tài khóa, nền tài chính công của Việt Nam vẫn duy trì trạng thái ổn định, kể cả trong bối cảnh tình hình thu, chi của ngân sách gặp áp lực nhất định trước tác động của đại dịch.