Khẩn trương xử lý dứt điểm các sai phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Khẩn trương xử lý dứt điểm các sai phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Nghị quyết của Quốc hội đề nghị khẩn trương xử lý dứt điểm các vụ việc trong quản lý, sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhất là các các sai phạm, các vụ việc liên quan đến Công ty cổ phần công nghệ Việt Á theo chủ trương của cấp có thẩm quyền về phân loại xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm.