VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: BỘ CHÍNH TRỊ

4 nhóm nhiệm vụ của Ban Kinh tế Trung ương

4 nhóm nhiệm vụ của Ban Kinh tế Trung ương

(Tài chính) Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI, ngày 28/12/2012, Bộ Chính trị đã ban hành quyết định thành lập Ban Kinh tế Trung ương và chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Kinh tế Trung ương.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương

(Tài chính) Bộ Chính trị vừa ban hành các quyết định quan trọng về việc thành lập Ban Nội chính Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy của hai Ban và chức danh lãnh đạo của hai Ban này.