Tăng cường ngăn chặn buôn lậu theo đường hàng không

Tăng cường ngăn chặn buôn lậu theo đường hàng không

Nhằm phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa bằng đường hàng không, Cục Hàng không Việt Nam ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị ngành thực hiện nghiêm công tác phòng chống buôn lậu.