BVH và VNPT ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện 10 năm 2022-2032

BVH và VNPT ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện 10 năm 2022-2032

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện 10 năm 2022-2032 xây dựng hệ sinh thái tài chính - bảo hiểm số nhằm mang lại giá trị bền vững hơn cho khách hàng hai bên, hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam