Lợi ích thiết thực từ khám, chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip

Lợi ích thiết thực từ khám, chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip

Sử dụng căn cước công dân (CCCD) gắn chip trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) là một bước tiến lớn trong cải cách thủ tục hành chính. Những thuận lợi đem lại cho người dân cùng những tiện ích mới đã và đang từng bước được nâng cấp. Đây là minh chứng sinh động, cụ thể cho nỗ lực chuyển đổi số của ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam trong năm qua.