Gần 120 nghìn tỷ đồng xây dựng cao tốc Bắc - Nam

Gần 120 nghìn tỷ đồng xây dựng cao tốc Bắc - Nam

“Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 sẽ được bố trí 119.666 tỷ đồng để đầu tư xây dựng” là thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải cho biết về kế hoạch giải ngân dự án này.