Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% mức phí trong lĩnh vực kinh doanh du lịch

Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% mức phí trong lĩnh vực kinh doanh du lịch

Đây là nội dung đang được Bộ Tài chính đề xuất tại Dự thảo Thông tư quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp hướng dẫn viên du lịch đang xin ý kiến của các bộ, cơ quan ngang bộ.