Việt Nam nâng cao trách nhiệm về cấp nước, vệ sinh nông thôn

Việt Nam nâng cao trách nhiệm về cấp nước, vệ sinh nông thôn

Nước sạch là một trong những yếu tố đảm bảo sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên Trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định đến sự phát triển của quốc gia, hay nói một cách khác, nước sạch đồng hành cùng sự phát triển của nhân loại.