[Video] Rừng đầu nguồn bị chặt phá

[Video] Rừng đầu nguồn bị chặt phá

Kiểm lâm phát hiện 32 cây Thông Nàng, Hồng Tùng, cùng một số cây dược liệu có đường kính từ 50 cm trở lên bị đốn hạ, trong rừng đầu nguồn.