2% doanh nghiệp châu Âu được khảo sát đã chuyển hoạt động từ Trung Quốc sang Việt Nam

2% doanh nghiệp châu Âu được khảo sát đã chuyển hoạt động từ Trung Quốc sang Việt Nam

42% doanh nghiệp châu Âu dự đoán rằng công ty của họ sẽ tăng dòng vốn FDI vào Việt Nam vào cuối năm 2022. Đặc biệt, 2% người trả lời BCI cho biết họ đã chuyển một phần đáng kể hoạt động của mình từ Trung Quốc sang Việt Nam, điều này cho thấy rằng vẫn còn nhiều dư địa để tăng trưởng.
Chỉ số môi trường kinh doanh đạt mức cao nhất kể từ sau đợt bùng phát dịch lần thứ tư

Chỉ số môi trường kinh doanh đạt mức cao nhất kể từ sau đợt bùng phát dịch lần thứ tư

“Sự phục hồi kinh tế của Việt Nam đang diễn ra nhanh chóng. Việt Nam vẫn là một trong những điểm đến đầu tư hiệu quả và hấp dẫn nhất trên thế giới. Số vốn FDI giải ngân trong quý I/2022 đã đạt mức cao nhất trong vòng 5 năm qua. Tương tự như vậy, tăng trưởng GDP quý I/2022 của Việt Nam tăng trên 5% là điều vô cùng đáng khích lệ", Chủ tịch EuroCham Alain Cany đánh giá.