Tháng 4, thanh khoản thị trường cổ phiếu niêm yết trên HOSE tăng so với tháng trước

Tháng 4, thanh khoản thị trường cổ phiếu niêm yết trên HOSE tăng so với tháng trước

Tháng 4/2023, thanh khoản thị trường cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ghi nhận tăng trưởng với khối lượng và giá trị giao dịch bình quân phiên lần lượt đạt hơn 641,1 triệu cổ phiếu và 11.121 tỷ đồng, tương ứng tăng lần lượt 24,63% về khối lượng bình quân và 21,36% về giá trị bình quân so với tháng 3/2023.