Nhiều ngân hàng tăng mạnh cho vay

Nhiều ngân hàng tăng mạnh cho vay

20 ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính quý III/2019. Dư nợ cho vay của một số đơn vị tăng trên 20%, cao hơn mặt bằng chung toàn ngành. 4 ngân hàng tăng trưởng cho vay trên 20%. Phần lớn các ngân hàng ghi nhận cho vay khách hàng cao hơn 10-14% so với đầu năm.