Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại TP. Sông công, tỉnh Thái Nguyên

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại TP. Sông công, tỉnh Thái Nguyên

Sông Công là thành phố công nghiệp phía Nam của tỉnh Thái Nguyên. Tuy mới được thành lập từ năm 2015 nhưng đến nay đã nhanh chóng khẳng định được vị trí của mình trong sự phát triển chung của tỉnh Thái Nguyên, trở thành điểm đến của các đầu tư trong và ngoài nước. Với định hướng xây dựng và phát triển thành phố thành một trung tâm công nghiệp theo hướng lấy công nghiệp, thương mại và dịch vụ làm nền tảng, trở thành khu vực trọng điểm trong phát triển công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên, TP. Sông Công đã tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, đảm bảo đáp ứng các tiêu chí đô thị loại II trước năm 2020.