Chính sách giảm thuế, phí, lệ phí được  triển khai rất nhanh

Chính sách giảm thuế, phí, lệ phí được triển khai rất nhanh

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp thứ nhất, Ban Chỉ đạo về triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái - Trưởng Ban chỉ đạo đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của các bộ ngành, địa phương trong thời gian ngắn đã trình cấp có thẩm quyền ban hành 6 Nghị định của Chính phủ, 4 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tạo cơ sở pháp lý triển khai Chương trình. Trong đó, một số chính sách về giảm thuế, phí, lệ phí… được triển khai rất nhanh, rất kịp thời.