Xuất hiện "làn sóng" thoái vốn tại các công ty tài chính

Xuất hiện "làn sóng" thoái vốn tại các công ty tài chính

Làn sóng ngân hàng mẹ tìm đối tác chiến lược nước ngoài để bán bớt vốn tại công ty tài chính, cho thuê tài chính đang nóng trở lại năm 2020. Bằng chứng là tại Đại hội cổ đông năm nay, nhiều ngân hàng đã trình cổ đông kế hoạch bán vốn, chuyển nhượng công ty tài chính, cho thuê tài chính...