VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: CHO VAY LẠI

Từ ngày 1/10/2021, giảm tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài với UBND cấp tỉnh

Từ ngày 1/10/2021, giảm tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài với UBND cấp tỉnh

Đó là một trong những nội dung sửa đổi tại Nghị định số 79/2021/NĐ-CP ngày 16/8/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.

Giám sát việc quản lý các dự án vay lại vốn vay nước ngoài

Giám sát việc quản lý các dự án vay lại vốn vay nước ngoài

Đánh giá công tác phối hợp giữa Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại và Thanh tra Bộ trong kiểm tra, giám sát các dự án sử dụng nợ công, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại cho biết, trong các năm 2017, 2018 và 5 tháng năm 2019, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại và Thanh tra Bộ đã phối hợp kiểm tra, giám sát 33 dự án.

Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay lại nguồn vốn ODA tại các tổ chức tín dụng

Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay lại nguồn vốn ODA tại các tổ chức tín dụng

Cho vay lại vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) để cung ứng vốn thực hiện các dự án đầu tư phát triển xã hội, góp phần tăng trưởng kinh tế quốc gia là một nghiệp vụ quan trọng của tổ chức tín dụng. Cho vay lại vốn ODA tại tổ chức tín dụng là hoạt động được ủy quyền của Bộ Tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp vay lại nguồn vốn này để thực hiện dự án đầu tư nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng sự nghiệp đổi mới đất nước. Bài viết phân tích và đưa ra hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay lại vốn ODA tại các tổ chức tín dụng, góp phần tăng cường hiệu quả cho vay lại vốn ODA tại các tổ chức này.

Cơ chế tài chính thí điểm sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi với ngành Y tế

Cơ chế tài chính thí điểm sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi với ngành Y tế

Từ ngày 20/7/2017, một số quy định mới về cơ chế tài chính áp dụng thí điểm đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi ngành Y tế sẽ chính thức có hiệu lực.