Hải quan Quảng Trị tổng kết Chuyên án ma tuý CB227

Hải quan Quảng Trị tổng kết Chuyên án ma tuý CB227

Ngày 18/8/2022, tại cửa khẩu Lao Bảo, Cục Hải quan Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chuyên án ma tuý mang bí số CB227 nhằm đánh giá kết quả đạt được, rút ra bài học kinh nghiệm về việc thực hiện Chuyên án.