VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: CƠ CẤU LẠI THỜI HẠN TRẢ NỢ

520 nghìn tỷ đồng đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ

520 nghìn tỷ đồng đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ

Đây là giá trị dư nợ đã được các tổ chức tín dụng (TCTD) cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng từ 23/01/2020 đến nay.