VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: CÔNG DÂN

Những tiến bộ về kỹ thuật lập hiến trong Hiến pháp năm 2013

Những tiến bộ về kỹ thuật lập hiến trong Hiến pháp năm 2013

(Tài chính) Hiến pháp năm 2013 ra đời đã đánh dấu sự phát triển đối với nền lập pháp nước ta. So với Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 đã có nhiều tiến bộ về kỹ thuật lập hiến.

Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

(Tài chính) Sáng 19/9, tại Hà Nội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Tiếp công dân; Nghị định 64/NĐ-CP của Chính phủ.

Nhận thức mới về quyền con người và một bước tiến về kỹ thuật lập hiến

Nhận thức mới về quyền con người và một bước tiến về kỹ thuật lập hiến

(Tài chính) Hiến pháp sửa đổi năm 2013, trong chương về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân có nhiều điểm mới về nhận thức và cách thức thể hiện (kỹ thuật lập hiến) sau đây:

 Thể chế hóa một số điểm mới của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người

Thể chế hóa một số điểm mới của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người

(Tài chính) Hiến pháp năm 2013 đã thể chế hóa đường lối, quan điểm của Đảng ta về quyền con người, coi con người là chủ thể, là động lực quan trọng của sự phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hướng đến mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

5 luật có hiệu lực chính thức từ đầu tháng 7

5 luật có hiệu lực chính thức từ đầu tháng 7

(Tài chính) Từ 1/7/2014, 5 Luật sẽ có hiệu lực thi hành, đó là các Luật Đất đai; Thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Đấu thầu; Tiếp công dân; Phòng cháy và chữa cháy.

 Quy định về kinh doanh có điều kiện: Cần triệt để hơn nữa

Quy định về kinh doanh có điều kiện: Cần triệt để hơn nữa

(Tài chính) Dự thảo Luật Doanh nghiệp (DN) (sửa đổi) đang được Quốc hội xem xét có rất nhiều thay đổi, được cho là những cải cách lớn nhằm thực hiện nguyên tắc "Công dân được quyền kinh doanh những gì pháp luật không cấm" được ghi nhận trong hiến pháp.

 Hàng triệu người Việt ở nước ngoài đối mặt nguy cơ mất quốc tịch?

Hàng triệu người Việt ở nước ngoài đối mặt nguy cơ mất quốc tịch?

(Tài chính) “Luật quốc tịch Việt Nam nếu không sửa kịp thời (trước ngày 1/7/2014) sẽ ảnh hưởng đến hàng triệu người Việt Nam đang sinh sống, làm ăn ở nước ngoài, đặc biệt là có nguy cơ trở thành người không có quốc tịch trên trái đất”, đại biểu Hà Huy Thông nói.

Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Lưu trữ và Luật Cư trú

Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Lưu trữ và Luật Cư trú

(Tài chính) Sáng ngày 21/10/2013, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật Lưu trữ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú tới hơn 1.200 cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Bộ.

Để có một bản Hiến pháp thực sự văn minh, dân chủ

Để có một bản Hiến pháp thực sự văn minh, dân chủ

Điểm mới nhất của dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 so với Hiến pháp năm 1992 là tách bạch quyền con người với quyền công dân, bổ sung một số quyền con người và thể hiện sự chú trọng quyền con người, quyền công dân bằng cách đưa Chương Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân lên vị trí thứ 2, sau Chương Chế độ chính trị. Tuy nhiên, theo chúng tôi, quy định về quyền con người, quyền công dân trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 còn một số hạn chế: