Vietcombank khởi động dự án Đầu tư Hệ thống giải pháp AI ChatBot

Vietcombank khởi động dự án Đầu tư Hệ thống giải pháp AI ChatBot

Dưới hình thức họp trực tuyến, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa thực hiện Lễ khởi động “Đầu tư Hệ thống giải pháp AI ChatBot trong hoạt động Chăm sóc khách hàng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam” với Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS).