Ngân hàng bán "gà đẻ trứng vàng" thu tỷ đô

Ngân hàng bán "gà đẻ trứng vàng" thu tỷ đô

Dù coi là “gà đẻ trứng vàng”, song các nhà băng vẫn quyết bán công ty tài chính tiêu dùng và thu về tới cả tỷ USD. Trong khi đó, các nhà đầu tư nước ngoài cũng bạo tay chi tiền để thâm nhập vào thị trường béo bở này.