VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: CPH

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước tiếp tục được triển khai mạnh mẽ

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước tiếp tục được triển khai mạnh mẽ

Ngày 25/5/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 707/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020”, qua đó tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước. Căn cứ Quyết định số 707/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cơ cấu lại của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Danh mục các doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, CPH, thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Các bộ, cơ quan ngang bộ đã tích cực triển khai xây dựng, phê duyệt phương án cơ cấu lại các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực theo dõi, phụ trách.

[Infographic] Nan giải mục tiêu cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước năm 2017

[Infographic] Nan giải mục tiêu cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước năm 2017

2017 là năm quan trọng với tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước. Tuy nhiên, tiến độ này đang rất chậm và khó có thể hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ đặt ra cho năm nay khi chỉ còn 3 tuần nữa là kết thúc năm 2017.

Nhiệm vụ lớn - Quyết tâm cao

Nhiệm vụ lớn - Quyết tâm cao

Trong tháng 12/2015, Bộ Tài chính tiếp tục ban hành các thông tư, văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền của Ngành, và, thực hiện triệt để chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong khai thác nguồn thu, cổ phần hóa, cải cách hành chính, ổn định thị trường giá cả và các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô.

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Hết đường lùi...

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Hết đường lùi...

(Tài chính) Lỗi hẹn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là câu chuyện quá quen từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, khi thời hạn cuối đã được xác định và quyết tâm chính trị đã đặt ra phải hoàn thành vào năm 2015 thì việc cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp không còn đường lùi…