Cục Hải quan Đắk Lắk thu đạt gần 1.144 tỷ đồng, bằng 228,8% kế hoạch

Cục Hải quan Đắk Lắk thu đạt gần 1.144 tỷ đồng, bằng 228,8% kế hoạch

Tính đến ngày 17/8/2021, hoạt động xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thu đạt gần 1.144 tỷ đồng, bằng 228,8% kế hoạch, tăng hơn 296% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, địa bàn Đắk Lắk đạt số thu cao nhất là 475,2 tỷ đồng, bằng 396% kế hoạch (tăng gần 528% so với cùng kỳ năm 2020).