Cục Thuế Bạc Liêu thực hiện hóa đơn điện tử đem lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp

Cục Thuế Bạc Liêu thực hiện hóa đơn điện tử đem lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp

Bạc Liêu là một trong 57 tỉnh, thành phố triển khai thực hiện hóa đơn điện tử (HĐĐT), tiến tới ngừng phát hành hóa đơn giấy từ ngày 1/7. Để việc triển khai được thuận lợi, đạt hiệu quả cao, Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu đã chủ động chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, quyết tâm “về đích” sớm hơn thời gian quy định.