Cung ứng thực phẩm tươi sống tại TP. Hồ Chí Minh vẫn được đảm bảo

Cung ứng thực phẩm tươi sống tại TP. Hồ Chí Minh vẫn được đảm bảo

Chiều 28/7, Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VISSAN) có thông báo vẫn tiếp tục cung ứng mặt hàng thực phẩm tươi sống tại thị trường TP. Hồ Chí Minh. Riêng đối với các hoạt động kinh doanh khác sẽ được khôi phục dần sau khi các lực lượng lao động tại các khu vực cách ly đủ điều kiện trở lại làm việc.