Cục Thuế Đồng Nai đôn đốc thu hồi nợ thuế

Cục Thuế Đồng Nai đôn đốc thu hồi nợ thuế

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai cho biết, mặc dù các đơn vị trực thuộc đã quyết liệt đôn đốc và áp dụng các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ theo quy định, nhưng số nợ thuế vẫn còn ở mức cao.