Các doanh nghiệp chăn nuôi lớn đã giảm giá thịt lợn hơi xuống còn 70.000 đồng/kg

Các doanh nghiệp chăn nuôi lớn đã giảm giá thịt lợn hơi xuống còn 70.000 đồng/kg

Ngày 1/4, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giảm giá thịt lợn hơi còn 70.000 đồng/kg ngay từ đầu tháng 4/2020 và tiếp tục giảm trong thời gian tới, một loạt công ty như: Công ty cổ phần Chăn nuôi Mavin, Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam, Công ty TNHH dinh dưỡng quốc tế Việt Đức… đồng loạt giảm giá bán thịt lợn hơi xuất chuồng còn 70.000 đồng/kg.