Thêm đặc quyền cho chủ thẻ Agribank JCB Ultimate

Thêm đặc quyền cho chủ thẻ Agribank JCB Ultimate

Với mong muốn tiếp tục gia tăng tiện ích, đáp ứng tối đa nhu cầu trải nghiệm dịch vụ thẻ, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến các chuyến bay thương mại quốc tế, ngoài các đặc quyền hiện tại, Agribank tiếp tục triển khai thêm đặc quyền sử dụng dịch vụ "Phòng chờ hạng thương gia" ga quốc nội tại sân bay cho chủ thẻ Agribank JCB Ultimate.